Проф. др Милан Николић


Од 1. маја 2013. до 1. маја 2016. налазио се на дужности продекана за финансије на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину.

Од 2011. обавља послове председника Организационог одбора међународног симпозијума Engineering Management and Competitivеness.

Од 2016. члан је Стручног већа за друштвене науке Универзитета у Новом Саду.