Biografija za Prof. dr Vasilije Petrović


Текстилна технологија, одевна технологија, CAD/CAM системи за дизајн, конструкцију, моделовање и искројавање одеће. Унапређење развоја одевних и текстилних предузећа у функцији оспособљавања за брзе одзиве на захтеве тржишта развијених земаља великих п