Biografija za Prof. dr Vasilije Petrović


У свом научно-стручном раду објавио је: 9 радова у међународним часописима на SCI листи, 36 радова у водећим националним и националним часописима, 51 рад на међународним скуповима штампаних у целини, 48 радова на националним скуповима штампаних у целин