Biografija za Prof. dr Vasilije Petrović


1)Један од чланова истраживачког тима за израду пројекта бр.ТР34020 под називом: „Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала“, финансираног од Министарства за науку и технолошки раз