Biografija za Prof. dr Dragan Ćoćkalo


Предузетништво

 • Инжењерски манџмент - Основне студије
 • Информационе технологије - Основне студије (Основе предузетништва)
 • Одевно инжењерство - Мастер студије

Управљање квалитетом

 • Инжењерски менаџмент - Основне студије
 • Инжењерство заштите животне средине - Основне студије
 • Машинско инжењерство - Основне студије
 • Одевно инжењерство - Основне студије

Бизнис план

 • Одевно инжењерство - Основне студије

Инжењерство и иновације

 • Инжењерски менаџмент - Основне студије
 • Одевно инжењерство - Основне студије

Менаџмент трендови

 • Инжењерски менаџмент - Основне студије
 • Менаџмент информационих технологија - Основне студије

Финансијски менаџмент

 • Инжењерски менаџмент - Основне студије

Глобално пословање

 • Инжењерски менаџмент - Основне студије
 • Одевно инжењерство - Основне студије

Инжењерске методе

 • Инжењерски менаџмент - Мастер студије

Реинжењеринг

 • Инжењерски менаџмент - Основне студије
 • Одевно инжењерство - Основне студије
Менаџменат система квалитета
 • Инжењерски менаџмент - Докторске студије