Biografija za Prof. dr Dragan Ćoćkalo


  • Основне студије уписао 1989. год. на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину, образовни профил: дипл. инж. за техничко-технолошки развој (преименован без битнијих измена у студијском програму у дипл. инж. за развој – машинске струке). Дипломирао 1995. године са просечном оценом 8,64. Дипломски рад радио у области управљачко-организационих наука. Назив дипломског рада био је: Идејно решење организације и функционисања центра за развој предузетништва на нивоу региона.
  • Последипломске студије уписао на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину 1996. год. на образовном профилу Управљање развојем и маја 2001. магистрирао са темом: Модел процеса пројектовања новог производа у складу са ISO 9000 серијом стандарда.
  • Научно звање доктора техничких наука стекао на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину 2008. год. одбранивши докторску дисертацију под називом: Модел за обезбеђивање задовољења захтева корисника у складу са ISO 9000 серијом стандарда и потребама привреде Републике Србије.