Biografija za Prof. dr Dragan Ćoćkalo


Менџмент квалитетом, Предузетништво и Пословно планирање, Регионални пословни развој, Маркетинг.