Biografija za Prof. dr Dragan Ćoćkalo


  • Razvoj stohastikog modela utvrđivanja elemenata vremena rada proizvodnog ciklusa i njihova optimizacija za serijsku proizvodnju u metaloprerađivačkoj industriji i u procesima reciklaže. Oznaka projekta: TR35017. Program: Tehnološki razvoj. Oblast: Mašinstvo i industrijski softver. BIM u I godini: 6. Aktivnost: Istraživač. Period: 2010-
  • Unapređenje preduzetničke klime, analiza aspekata i mogućih pravca delovanja kod mladih u regionu srednjeg Banata. Finansiran od: AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA, POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ. Projekat broj: 114-451-2018/2016-01. Program: PROJEKTI OD  ZNAČAJA ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PROJEKTNI CIKLUS OD 2016.-2019. GODINE (Program 0201 - Razvoj nauke i tehnologije, Programska aktivnost 1012 – Podrška razvoju naučno istraživačke delatanosti, funkcionalna klasifikacija 140 –  Osnovno istraživanje, pozicija 548, ekonomska klasifikacija 4246 – Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta). BIM u I godini: 3. Aktivnost: Rukovodilac. Period: 2016-2019.
  • Sektorske politke za 4 proizvodna sektora: prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja, industrija gume i plastika i industrija mašina i opreme. Ugovor o pružanju konsultantskih usluga "Razvoj sektorskih politika" (br. 2A.2.5.1) između Ministarstva privrede Republike Srbije, Republičkog sektretarijata za javne politike, MAXIMA Consulting d.o.o. iz Beograda i Unije poslodavaca Srbije, i Ugovor o delu, između MAXIMA Consulting iz Beograda i Dragan Ćoćkalo, za deo industrija mašina i opreme. Ministry of Economy of the Republic of Serbia (2018). Sector Policies for Four Manufacturing Sectors: Food processing industry, Wood and furniture industry, Rubber and plastics industry and Machinery and equipment industry. Contract for Consulting Services “Sector Policy Development” (Ref.No. 2A.2.5.1) between Ministry of Economy of the Republic of Serbia, Public Policy Secretariat, Maxima Consulting, l.l.c, Belgrade and Serbian Association of Employers, and Contract between MAXIMA Consulting l.l.c, Belgrade and Dragan Ćoćkalo, for the part Machinery and equipment industry. Aktivnost: Sektorski ekspert za deo industrija mašina i opreme. Period: 2016-2018.