Biografija za Prof. dr Dragan Ćoćkalo


  • Од 2011. године укључен у реализацију International Symposium "Engineering Management and Competitiveness" (EMC), у организационом и научном одбору. Члан сам начног и/или организационог одбора још неких домаћих и међународних конференција.
  • Од броја 1/2011. укључен у припрему и објављивање научног часописа Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) (p-ISSN 2334-9638; e-ISSN 2217-8147), категорисаног од стране МПНТР у ранг М52, прво као помоћник уредника, а од друге свеске броја 6/2016. као главни уредник.
  • Године 2016. био гостујући уредник у броју 44(2) часописа International Journal Advanced Quality (p-ISSN 2217-8155; e-ISSN 2560-3884), категорисаног од МПНТР као М53.
  • Од 2011. године руководи радом Одбора за квалитет и интерну евалуацију на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанин. Од исте године учествује у раду Одбора за квалитет Универзитета у Новом Саду.
  • У неколико мандата члан Савета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину.
  • Од 2004. г. члан ЈУСК-а/UASQ (Јединствено удружење Србије за квалитет/Unified Association of Serbia for Quality) и активно укључен у рад ове националне организације, као члан председништва од 2008.
  • Прошао обуку и сертификован за екстерног оцењивача система менаџмента квалитетом према ISO 9000:1994 и ISO 9000:2000 (сертификат издат од стране консултанско-образовне куће ATI (Чикаго, САД, IRCA)). На Факултету, у периоду октобар 1999. – јун 2000. године, ангажован у реализацији пројекта увођења система обезбеђења квалитета према ISO 9001:1994 стандарду као члан Одбора за квалитет. Учествовао сам у разради више развојних пројеката за привреду.