Biografija za Prof. dr Dalibor Dobrilović


Дипломирао на 1996. год. на Техничком факултету „Михајло Пупин“ – Зрењанин. На истом факултету стекао звање магистра техничких наука 2002. год. и доктора техничких наука 2012. год.