Biografija za prof. dr Dalibor Dobrilović


Чланства у стручним организацијама
IEEE Computer Society,
ACM,
ACM SIGCOM,
IGIP

Уређивање часописа, организовање конференција