Biografija za Prof. dr Marjana Pardanjac


Књиге:

  1. АЛГОРИМТИ У ПРОГРАМИРАЊУ, Драгица Радосав, Исмет Максумић, Марјана Барбарић, Вишња Јовановић, Универзитетска књига Мостар, /књига број 4/, Мостар, 2004, Књига је штампана уз потпору TEMPUS JEP PROJEKTA 16110-2001. CIP