Biografija za Prof. dr Marjana Pardanjac


-          Члан научног и организационог одбора Међународне  конференције ИТРО

-          Члан уређивачког одбора часописа ИТРО

-  &nbs