Napredne-tehnike-vestacke-inteligencije/Sadrzaj-predmeta/1/Sadrzaj-predmeta

Садржај предмета

30. 09. 2023.

Теоријска настава:
Познавање метода представљања знања, расуђивања и планирања. Агенти засновани на знању. Агоритми планирања.
Планирање и деловање у реалном свету. Представљање знања. Онтолошко инжењерство. Механизам закључивања и логичка организација процеса закључивања. Доношење једноставних одлука. Мреже одлучивања. Доношење сложених одлука.
Пројектовање механизама. Опажање. Формирање слике. Препознавање објеката на слици. Распознавање објеката из структурних информација. Роботика. Роботско опажање. Планирање кретања робота. Домени примене.


Практична настава:
Израда задатака у рачунарској лабораторији. Практични део градива студенти полажу у рачунарској лабораторији решавајући обавезне задатке. Кроз израду семинарског рада студенти аплицирају теоријско знање на конкретан практичан проблем.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43