Osnove-busenja-naftnih-i-gasnih-busotina/Osnovne-Informacije/1/Osnovni-podaci-o-predmetu

Основни подаци о предмету

07. 09. 2023.

Студијски програм: Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

Година студија: Друга

Семстар: III

Предметни наставник: Доц. др Саша Јовановић

Асистент: МСц Милан Марковић

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43