02
МАР
2018

Стручна посета компанији REMONDIS Medison doo

Дана 27.2.2018.г. реализована је стручна посета компанији REMONDIS Medison за студенте четврте године студијског програма Инжењерство заштите животне средине ТФ “Михајло Пупин”.

Компанија REMODIS Medison је профилисана за пружање услуга у управљању отпадом из хумане и ветеринарске медицине и основна делатност је одговорно поступање са опасним медицинским отпадом кроз комплетан сервис сакупљања, транспорта и третмана медицинског отпада и безбедно одлагање третираног неопасног отпада.

Студенти су имали прилику да присуствују стручном предавању из области управљања опасним медицинским отпадом, након чега су добили сертификате о присуству на предавању. Упознати су са начином сакупљања и третмана ове врсте опасног отпада и на лицу места су видели како изгледа третман медицинског отпада и финални продукти овог третмана.

 

26
ФЕБ
2018

Преузимање награде са Универзитета

Обавештавају се студенти са списка да се јаве у студентску службу ради преузимања награде са Универзитета.

Списак можете погледати овде

22
ФЕБ
2018

Потписивање уговора о пословно-техничкој сарадњи са Заводом за јавно здравље из Зрењанина

21.2.2018. Деканка Техничког Факултета, проф. др Драгица Радосав и директор Завода за јавно здравље, др Здравко Ждрале, потписали су уговор о пословоно-техничкој сарадњи.  

Први корак, ка реализацији сарадње, је успостављање континуалног мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха на једном мерном месту у Зрењанину уз помоћ аутоматске мерне станице коју поседује Лабораторија за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Техничког факултета „Михајло Пупин“.  У оквиру ове активности се огледају многи бенефити за обе институције од којих је најзначаније истаћи унапређње-наставно научног процеса на студијском смеру Инжењертво заштите животне средине, као  и могућност заједничке апликације ових институција на домаћим и међународним пројектима из ове области. 
Поред тога, реализација ове сарадње има и оште - друштвени  значај  јер ће јавност бити информисана о квалитету амбијенталног ваздуха у реалном времену.

 

19
ЈАН
2018

Други позив за стипендирану студентску мобилност на Обуда универзитету у Будимпешти

Конкурс је отворен за студенте основних и мастер студија Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину.
Области: 
Textiles, clothes, footwear, leather
Fashion, interior and industrial design

Више информације пронађите овде.

17
ЈАН
2018

Списак студената за доделу диплома

Списак студената за доделу диплома у 2018. години можете погледати овде. Термин доделе диплома биће накнадно објављен на сајту Факултета.

10
ЈАН
2018

Обавештење о студентском кредиту

Студенти којима је одобрен студентски кредит први пут хитно да доставе студентској служби попуњене менице, изјаве жиранта и очитану личну карту жиранта. Рок је 15.1.2018.
Студенти којима је одобрен кредит а не желе да га користе у обавези су да попуне изјаву о томе и доставе студентској служби. Рок је 15.1.2018.

08
ЈАН
2018

Обавештење о преузимању новчане награде најбољим студентима Универзитета

Студенти којима је додељена новчана награда могу је преузети од 3.јануара до 1.јуна 2018. године у филијалама Војвођанске банке у Новом Саду, Сомбору, Суботици и Зрењанину.

Више информација можете пронаћи на линку

29
ДЕЦ
2017

Овера зимског семестра, 22. и 23.1.2018.

Овера зимског семестра за школску 2017/18. годину вршиће се 22. и 23. јануара 2018.г.

Потребно за оверу семестра:

* Семестрални лист 1 ком 

* ШВ образац-1 ком 

* Индекс са овереном наставом за све предмете из зимског семестра (неоверени део наставе по сваком непотписаном предмету плаћа се 2.000,00, по важећем ценовнику)                             

* Доказ о уплати трошкова овере семестра у износу од 1.500,00 динара 

* Доказ о уплати најмање 4 рате школарине за самофинансирајуће студенте

 

Све уплате врше се на жиро-рачун 840-1271666-43 БЕЗ персоналног позива на број

29
ДЕЦ
2017

Migracije studenata

Obaveštavamo vas da Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku, sprovodi istraživanje o planovima studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i o njihovim stavovima o odlasku iz zemlјe.

Cilј istraživanja jeste obezbeđivanje pouzdanih podataka koji će se koristiti kao dobra osnova za upravlјanje migracijama mladih visokoobrazovanih lјudi. Takođe, poslužiće za planiranje aktivnosti i kreiranje konkretnih mehanizama i mera u ovoj oblasti radi stvaranja povolјnog ambijenta za mlade da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon završetka studijskih programa u inostranstvu vrate u zemlјu.

Podaci se prikuplјaju na svim fakultetima, akademijama i visokim školama koje imaju akreditovane studijske programe.

Molimo vas da u što većem broju popunite upitnik.

Upitnik je dostupan na sledećoj veb-adresi: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/.

14
ДЕЦ
2017

Хуманитарна акција "Космету на поклон"

Студентски парламент вас позива да се прикључите хуманитарној акцији!

Слаткише, грицкалице, играчке и школски прибор можете донети сваког радног дана у клуб студената Техничког факултета "Михајло Пупин".

Kosmetu na poklon