Akreditacija/Osnovne-studije/1

Акредитација студијских програма 2021

03. 08. 2023.

 • Информационе технологије - Дипл. инжењер инф. технологија
 • Информационе технологије - софтверско инжењерство - Дипл. инжењер инф. технологија 
 • Инжењерски менаџмент - Дипл. инжењер менаџмента 
 • Машинско инжењерство - Дипл. инжењер машинства
 • Инжењерство заштите животне средине - Дипл. инж. заштите животне средине 
 • Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса - Дипломирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса
 • Одевно инжењерство - Дипломирани инжењер индустријског инжењерства

Прилози (објава садржи више од приказаних прилога)

Акредитација студијских програма 2017

03. 08. 2023.

 • Машинско инжењерство

Прилози

Акредитација студијских програма 2015

03. 08. 2023.

 • Информационе технологије - Софтверско инжењерство

Акредитација студијских програма 2014

03. 08. 2023.

 • Информационе технологије - Дипл. инжењер инф. технологија
 • Менаџмент информационих технологија  - Дипл. инжењер менаџмента информационих технологија
 • Информатика и техника у образовању  - Дипл. професор информатике и технике
 • Инжењерски менаџмент - Дипл. инжењер менаџмента
 • Машинско инжењерство - Дипл. инжењер машинства
 • Одевно инжењерство - Дипл. инжењер технологије
 • Инжењерство заштите животне средине - Дипл. инж. заштите животне средине
 • Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса - Дипломирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса

Прилози (објава садржи више од приказаних прилога)

Акредитација студијских програма 2009

01. 08. 2023.

 • Индустријско инжењерство (структура студијског програма)
 • Инжењерски менаџмент  (структура студијског програма)
 • Одевна технологија (структура студијског програма)
 • Информационе технологије (структура студијског програма)
 • Инжењерство заштите животне средине (структура студијског програма)

Прилози (објава садржи више од приказаних прилога)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43