Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Akreditacija/Obezbedjenje-kvaliteta-i-samoevaluacija/1/Dodatno

Додатно

03. 08. 2023.

  • Статут Факултета, Годишњи извештај о раду Факултета и Годишњи план рада Факултета могу се преузети у прилогу објаве.
  • Извештаји о резултатима студентске анкете, анкете дипломираних студената и анкете послодаваца су јавни документи и доступни су у библиотеци Факултета.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43