Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Akreditacija/Obezbedjenje-kvaliteta-i-samoevaluacija/1/Izvestaji-korektivne-i-preventivne-mere

Извештаји, корективне и превентивне мере

03. 08. 2023.

  • Мере и субјекти обезбеђења и унапређења квалитета на основу поступка самоевалуације установе и студијских програма
  • Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину и студијских програма, из 2022. године
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43