Clanstva-i-saradnja-sa-udruzenjima/Clanstva-i-saradnja-sa-udruzenjima-/1/Clanstva-i-saradnja-sa-udruzenjima-

Чланства и сарадња са удружењима

06. 09. 2023.

КАТЕДРА ЗА МЕНАЏМЕНТ

 

 Р. Бр.

Назив институције / удружења

Година почетка сарадње

  1.  

ЈУСК – Јединствено удружење за стандардизацију и квалитет, Београд, Србија 

2008.

 

КАТЕДРА ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

 

 

 Р. Бр.

Назив институције / удружења

Година почетка сарадње

  1. 

Vojvodina Metal Cluster - VMC

2018.

 

КАТЕДРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 

 Р. Бр.

Удружење / кластер

Година почетка сарадње

  1.  

Зрењанински IKT кластер

2017.

 

 

КАТЕДРА ЗА ОСНОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

(ТЕКСТИЛНО-ОДЕВНЕ НАУКЕ)

 

 Р. Бр.

Удружење / Кластер

Година почетка сарадње

 1.

Кластер модне и одевне индустрије – FACTS,  Београд

2010.

 2.

Привредна комора Србије, Удружење за индустрију текстила, одеће, коже и обуће, Београд

2013.

 3.

Међународна алијанса „Пут свиле“, чланство у одбору алијансе

 

2019.

 

 

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43