Efektivni-proizvodni-sistemi/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

26. 09. 2023.

Приниципи у развоју ефективних производних система. Карактеристике производних система. Развој структура ефективних производних система. Просторне структуре и локације система. Симулација рада ефективних производних система.

Технологија организације ефективних производних система. Основи пројектовања ефективних производних система. Распоред опреме и транспортни путеви производног система. Енергетске карактерисзтике производног система. Технички услови за извођење ефективних производних система. Планирање реализације пројекта производног система. Шематски приказ производних система у индустрији, складиштење, транспорт, процесни и термо системи. Рачунари и њихова улога у пројектовању ефективних и производних система.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43