Industrijska-geologija/Osnovne-Informacije/1/Opste-informacije

Опште информације

26. 08. 2023.

Предметни наставник: Доц. др Снежана Коматина Кабинет: 29 А Сарадник у настави: Исидора Попов Кабинет: 32
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43