Industrijska-geologija/Literatura/1

Литература

14. 06. 2024.

1. Коматина М. Медицинска геологија Телур, Београд (Срп)
2. Komatina M. MEDICAL GEOLOGY. Effects of Geologoical Environments on Human Health. Elsevier (Eng)
3. Накић З. Геологија околиша, 1. део РГНФ Загреб (Хрв)
4. Коматина С. ЕКОГЕОФИЗИКА. Геофизика и заштита животне средине. АГЕС, Београд (Срп)
5. Црногорац Ч., Спахић М. Основи геоекологије Артпринт, Бања Лука (Срп)
6. Ристић Т., Коматина-Петровић С. Увод у екологију ЕУ БД Брчко (Срп)
7. Коматина М. Подземне воде Србије АГЕС, Београд (Срп)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43