Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Bajic-Dejan-(Saradnik-u-nastavi)

Бајић Дејан (Сарадник у настави)

05. 09. 2023.

Емаил: dejan.bajic@tfzr.rs

Предмети:

Конструисање машина
Транспортни системи
Механика 1
Механика и механизми
Механика - динамика

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43