Kadar/Nastavno-osoblje/1/Berkovic-Ivana-(Redovni-profesor---sef-katedre)

Берковић Ивана (Редовни професор - шеф катедре)

06. 09. 2023.

Емаил: ivana.berkovic@tfzr.rs

Предмети:

1.Експертни системи у образовању
2.Логички системи у техници
3.Математичка логика, Математичка логика у рачунарству
4.Основе програмирања
5.Рачунарска графика 1
6.Рачунарска графика 2
7.Рачунарско дизајнирање
8.Системи вештачке интелигенције/Вештачка интелигенција
9. Напредне технике вештачке интелигенције

 

Члан је редакције часописа Computer Science and Information Systems ComSIS од 2003. године.

Рецензент је за процену испуњености стандарда за акредитацију високошколских установа Републике Србије од 2007. године.

Организовање конференција

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43