Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Brtka-Eleonora-(Vanredni-profesor)

Бртка Елеонора (Ванредни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: eleonora.brtka@tfzr.rs

Предмети:

 1. Документ менаџмент системи
  2.Методе програмирања
  3.Мобилне технологије и програмирање
  4.Основе програмирања
  5.Алгоритми и структуре података
  6.Пројектовање софтвера
  7.Системи за управљање документима
  8.Интелигентни агенти
  9.Управљање ИТ пројектима
 • Члан програмског и организационог одбора конференције International conference on Applied Internet and Information Technologies
 • Члан организационог и научног одбора International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection - IIZS, 2013
 • Члан организационог одбора: IX Mеђународна конференција: Информатика, квалитет и нове информационе технологије, 2000.
 • Члан организационог одбора: VIII Mеђународна конференција: Информатика, квалитет и нове информационе технологије, 1998.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43