Kadar/Nastavno-osoblje/1/Brtka-Vladimir-(Redovni-profesor)

Бртка Владимир (Редовни професор)

06. 09. 2023.

Емаил: vladimir.brtka@tfzr.rs

Предмети:

 1. Анализа података
  2. Експертни системи
  3.Интелигентни програмски системи
  4.Криптографија
  5.Машинско учење
  6.Меко рачунарство
  7.Фази системи и неуронске мреже
  8.Развој интерактивних програма и видео игара
  9. Управљање пословним подацима

Члан: Association for Computing Machinery (ACM)

Члан организационог одбора: VI Mеђународна конференција: Информатика, квалитет и нове информационе технологије, 1996.

Члан организационог одбора међународне конференције Applied Internet and Information Technologies

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43