Kadar/Nastavno-osoblje/1/Bukhonka-Nadia-(Docent)

Букхонка Надиа (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: nadiia.bukhonka@tfzr.rs

Предмети:

1.Текстилни материјали
2.Механичка текстилна технологија
3.Конструкција равних текстилних производа
4.Нега модних производа
5.Технологија плетења
6.Пројектовање паметне одеће
7.Пројектовање текстилних производа

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43