Kadar/Nastavno-osoblje/1/Cockalo-Dragan-(Redovni-profesor---sef-katedre)

Ћоћкало Драган (Редовни професор - шеф катедре)

05. 09. 2023.

Емаил:

 • cole@tfzr.uns.ac.rs
 • dragan.cockalo@tfzr.rs

Консултације:

 • Среда: 10:00 do 12:00
 • Петак: 10:00 do 12:00

(У случају да се настава не реализује на Факултету, консултације се реализују у складу са препорукама руководства, а према договору.)

Кабинет: 32a, други спрат

Предмети:

 1. Предузетништво
  2. Инжењерске методе
  3.Инжењерство и иновације
  4. Менаџмент трендови
  5. Глобално пословање
  6. Финансијски менаџмент
  7. Бизнис план
  8. Управљање квалитетом
  10. Наука о индустријском инж.и менаџменту
  11. Менаџмент система квалитета
  12. Предузетнички менаџмент
 • Од 2011. године укључен у реализацију International Symposium "Engineering Management and Competitiveness" (EMC), у организационом и научном одбору. Члан сам начног и/или организационог одбора још неких домаћих и међународних конференција.
 • Од броја 1/2011. укључен у припрему и објављивање научног часописа Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) (p-ISSN 2334-9638; e-ISSN 2217-8147), категорисаног од стране МПНТР у ранг М52, прво као помоћник уредника, а од друге свеске броја 6/2016. као главни уредник.
 • Године 2016. био гостујући уредник у броју 44(2) часописа International Journal Advanced Quality (p-ISSN 2217-8155; e-ISSN 2560-3884), категорисаног од МПНТР као М53.
 • Од 2011. године руководи радом Одбора за квалитет и интерну евалуацију на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанин. Од исте године учествује у раду Одбора за квалитет Универзитета у Новом Саду.
 • У неколико мандата члан Савета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину.
 • Од 2004. г. члан ЈУСК-а/UASQ (Јединствено удружење Србије за квалитет/Unified Association of Serbia for Quality) и активно укључен у рад ове националне организације, као члан председништва од 2008.
 • Прошао обуку и сертификован за екстерног оцењивача система менаџмента квалитетом према ISO 9000:1994 и ISO 9000:2000 (сертификат издат од стране консултанско-образовне куће ATI (Чикаго, САД, IRCA)). На Факултету, у периоду октобар 1999. – јун 2000. године, ангажован у реализацији пројекта увођења система обезбеђења квалитета према ISO 9001:1994 стандарду као члан Одбора за квалитет. Учествовао сам у разради више развојних пројеката за привреду.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43