Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Desnica-Eleonora-(Redovni-profesor---sef-katedre)

Десница Елеонора (Редовни професор - шеф катедре)

05. 09. 2023.

Email: eleonora.desnica@tfzr.rs

Предмети:

1. Индустријски дизајн
2. Основи машинских конструкција
3. Теоријска механика
4. Механика - Динамика
5. Mашински елементи
6. Машинско инжењерство у пракси
7. Конструисање машина
8. Рачунарско пројектовање
9. Машинско пројектовање CAD/CAМ
10. Машинске конструкције и механизација
11. Механика и механизми

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43