Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Dobrilovic-Dalibor-(Redovni-profesor)

Добриловић Далибор (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: dalibor.dobrilovic@tfzr.rs

Предмети:

 1. Безбедност и заштита података
  2.Комуникационе и рачунарске мреже
  3.Комуникациони системи
  4. Савремене комуникационе технологије и мреже
  5. Рачунарске комуникације и интернет
  6. Рачунарске мреже
  7.Софтверски алати у мерним и регулационим системима
  8.Стручна пракса
  9.Заштита података и рачунарских мрежа
  10.Управљање комуникационом инфраструктуром

Чланства у стручним организацијама
IEEE Computer Society,
ACM,
ACM SIGCOM,
IGIP

Уређивање часописа, организовање конференција

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43