Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Filip-Snezana-(Docent)

Филип Снежана (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: snezana.filip@tfzr.rs

Предмети:

1.Технички системи у заштити квалитета воде и ваздуха
2.Хемијски феномени у инжењерству заштите животне средине
3.Хемијски принципи у инжењерству заштите животне средине
4.Прикупљање, припрема бушотинских флуида и еколошка безбедност
5.Корозија и заштита од корозије објеката за производњу нафте и гаса
6.Планирање и пројектовање заштите од пожара
7. Технички системи у заштити квалитета воде и ваздуха
8. Нега модних производа

Председник организационог одбора међународне конференције IIZS 2021

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43