Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Gluvakov-Verica-(Saradnik-u-nastavi)

Глуваков Верица (Сарадник у настави)

06. 09. 2023.

Емаил: verica.gluvakov@tfzr.rs

Предмети:

 1. Стратегијски менаџмент
 2. Управљање инвестицијама
 3. Маркетинг
 4. Финансијски менаџмент
 5. Управљање променама
 6. Управљање ризиком
 7. Односи са јавношћу
 8. Основе финансија
 9. Пословна комуникација
 10. Пословна екологија
 11. Бизнис план
 12. Управљање технолошким развојем
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43