Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Grijak-Djurdja-(Redovni-profesor)

Гријак Ђурђа (Редовни професор)

06. 09. 2023.

Емаил: djurdja.grijak@tfzr.rs

Предмети:

1. Психологија
2. Развојна и педагошка психологија

Члан Друштва психолога Србије

Члан Удружења психолошких саветника, психотерапеута и коучева Србије

Рецензент у међународним часописима - Psihologija, Social Indicators Research, Polish Psychological Bulletin.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43