Kadar/Nastavno-osoblje/1/Jovanovic-Sasa-(Docent)

Јовановић Саша (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: sasa.jovanovic@tfzr.rs

Кабинет: 32

Телефон: 0628043603

Предмети:

  1. Основе бушења нафтних и гасних бушотина
  2. Подземна хидромеханика
  3. Хидродинамичка истраживања бушотина за производњу нафте и гаса
  4. Експлоатација гасних и нафтних бушотина
  5. Капитални ремонт бушотина
  6. Разрада нафтних и гасних налазишта 1
  7. Разрада нафтних и гасних налазишта 2

 

БИОГРАФИЈА
Др Саша М. Јовановић рођен је 11.06.1979. године у Врању. Основну и средњу
техничку школу, смер Машински техничар, завршио је у Горњем Милановцу. Ожењен, отац
је двоје деце.
Основне студије завршио на Рударско – геолошком факултету, одсек рударски на смеру:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина и израда подземних просторија.
Дипломирао је 2005. године.
Магистарске студије на Рударско – геолошком факултету уписао је 2005. године из области
рударства – технологија подземне експлоатације лежишта. Магистарску тезу под називом
"Модел стратешког одлучивања о нивоу производње у подземном руднику олова и цинка"
одбранио је 2008. године.
Докторску дисертацију на Рударско – геолошком факултету под називом " FUZZY
стохастички модел избора система отварања подземног рудника" одбранио је 2016. године.
Мастер студије завршио 2017. године на Техничком факултету "Михајло Пупин" у
Зрењанину, Универзитета у Новом Саду и то на студијском програму "Информатика и
техника у образовању" где је стекао звање Мастер професор технике и информатике.
Радио је у руднику и флотацији АД Рудник "Рудник". Затим прелази у руднике антимона
АД "Зајача" Лозница као директор сектора рударства. Потом је радио као директор рудника
злата олова и цинка "Леце" код Медвеђе. Бавио се и рударским истражним бушењем на
радном месту директора у друштву "Магма пром". Активно је учествовао у изради потребне
техничке документације за руднике у којима је радио. Такође је био ангажован у грчкој
компанији DEM-HELLAS, као стручни сарадник из области рударства.
Радио је на Факултету техничких наука, Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици као Универзитетски асистент са докторатом.
Данас ради на Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину, Универзитета у Новом
Саду, где је 2020. године изабран у звање доцента за ужу научну област Идустријско
инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
Аутор је више радова у међународним и домаћим часописима.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43