Kadar/Nastavno-osoblje/1/Kazi-Zoltan-(Vanredni-profesor)

Кази Золтан (Ванредни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: zoltan.kazi@tfzr.rs

Предмети:

 1. Тестирање софтвера
  2. Програмски језици
  3. Управљање рачунарском инфраструктуром предузећа
  4. Развој софтвера отвореног кода
  5. Системска анализа и пројектовање
  6. Моделовање података
  7. Програмски језици за примену у пословним системима
  8. Информациони системи у образовању

Члан Савета факултета 2016-2018. и 2022.-2023. године

Члан Oдбора за самовредновање и интерну евалуацију Факултета

Члан Kатедре за информационе технологије

Члан Наставно-научног већа Факултета

Члан Изборног већа Факултета

Члан Етичке комисије Факултета 2016-2021. године

Члан Централне комисије за пријемни испит 2016-2018. године

Члан комисије за верификацију картона научних радника

Администратор репозиторијума отворене науке УНС.

5. Мeђународна конфeрeнциjа "Ecology of Urban Areas - URBANECO” 2016, Зрењанин, Србија, Члан организационог одбора.

6. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2016, Битољ, Македонија,  Члан програмског одбора.

7. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2017, Зрењанин, Србија,  Члан програмског и организационог одбора.

8. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2018, Битољ, Македонија,  Члан програмског одбора.

10. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2020, Зрењанин, Србија,  Члан програмског и организационог одбора.

11. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2021, Зрењанин, Србија,  Члан програмског и организационог одбора.

12. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2022, Зрењанин, Србија,  Члан програмског и организационог одбора.

13. Мeђународна конфeрeнциjа "International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures - BDAS 2017", Устрон, Краков, Пољска, Члан програмског одбора.

14. Мeђународна конфeрeнциjа "International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures - BDAS 2018", Познан, Пољска, Члан програмског одбора.

2. Стручна трибина Алумни@TFZR - Искуства програмера у пракси, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 20.3.2017.

8. Мeђународна конфeрeнциjа "International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection", Зрењанин, 11-12.10.2018.

13. International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures - BDAS 2017, Ustron, Poland. (2 рецензије)

40. MIPRO 2017, Јubilee International Convention, 22.-26.05.2017., Opatija, Croatia. (1 рецензија)

7. ICAIIT, International Conference on Applied Internet and Information Technologies, 05.10.2017., Zrenjanin. (1 рецензија)

14. International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures - BDAS 2018, Poznan, Poland. (2 рецензије)

8. ICAIIT, International Conference on Applied Internet and Information Technologies, Bitolj, FYR Makedonija, 05.10.2018. (1 рецензија)

Рецензент међународног часописа са СЦИ листе „International Journal of Engineering Education“, категорија М23, ISSN 0949-149X. (3 рецензије)

Рецензент часописа „IPSI Transactions on Internet Research“, категорија М53, ISSN 0949-149X. (1 рецензија)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43