Kadar/Nastavno-osoblje/1/Komatina-Snezana-(Docent)

Коматина Снежана (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: snezana.komatina@tfzr.rs

Предмети:

1. Историјат експлоатације нафте и гаса
2. Општа геологија
3. Индустријска геологија
4. Безбедност живота при експлоатацији и одржавању објеката за производњу нафте и гаса 1
5. Безбедност живота при експлоатацији и одржавању објеката за производњу нафте и гаса 2
6. Стручна пракса 2
7. Основи минералогије и петрографије

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43