Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Kovac-Dragana-(Saradnik-u-nastavi)

Ковач Драгана (Сарадник у настави)

05. 09. 2023.

Емаил: dragana.milosavljev@tfzr.rs

Предмети:

1. Управљање променама
2. Основе економије
3. Организациона култура
4. Менаџмент
5. Економика предузећа
6. Управљање процесима рада
7. Односи са јавношћу
8. Лидерство
10. Стратегијски менаџмент
11. Пословна екологија
12. Основе финансија
13. Финансијски менаџмент
14.Савремене методе и технике менаџмента
15.Upravljanje ризиком
16. Увод у писање научног рада

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43