Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Marceta-Una-(Docent)

Марчета Уна (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: una.marceta@tfzr.rs

Предмети:

1. Еколошко инжењерство
2. Управљање опасним отпадом
3. Управљање чврстим отпадом
4. Основни принципи управљања водама
5. Заштита и унапређење животне средине
6. Пројектовање и планирање у животној средини

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43