Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Markovic-Milan-(Asistent)

Марковић Милан (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил: milanzrmarkovic@gmail.com

 • Факултет: Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
 • Ужа специјалност: Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
  Уписано/завршено: 2014/2018.
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса
 • Тема дипломског рада: „Прикупљање и припрема за отпрему нафте и гаса сабирне и испусне станице Велебит“, 10. разред.
 • Магистарске студије: Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
 • ужа специјалност: машинство
 • Уписано/Завршено: 2018/
 • Мастер студије: Рударско-геолошко-грађевински факултет Универзитета у Тузли
 • Смер: бушотинска експлоатација минералних сировина
 • Уписано/Завршено: 2019/
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43