Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Mazalica-Milica-(Asistent)

Мазалица Милица (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил:

  • milica.mazalica@tfzr.rs,
  • milicamazalica@gmail.com

Предмети:

1. Информациони системи
2. Информациони системи 1
3. Информациони системи 2
4. Пројектовање информационих система
5. Комплексне базе података
6. Рачунарске комуникације и интернет
7. Пословна интелигенција
8. Интернет програмирање
9. Савремене комуникациoне технологије и мрежe
10. Комуникациони системи

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43