Kadar/Nastavno-osoblje/1/Mihajlovic-Sinisa-(Asistent)

Михајловић Синиша (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил: sinisa.mihajlovic@tfzr.rs

Предмети:

1. Информатичке технологије
2. Напредне технике вештачке интелигенције
3. Дизајн софтвера
4. Програмски језици за примену у пословним системима
5. Компјутерска графика 1
6. Компјутерска графика 2
7. Заштита података и рачунарских мрежа
8. Безбедност и заштита података

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43