Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Mihajlovic-Visnja-(Vanredni-profesor---sef-katedre)

Михајловић Вишња (Ванредни професор - шеф катедре)

06. 09. 2023.

Емаил: visnja.mihajlovic@tfzr.rs

Предмети:

1. Управљање опасним отпадом
2. Одрживо коришћење природних ресурса
3. Основни принципи управљања водама
4. Поступци и постројења за третман вода

Координатор ERASMUS програма

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43