Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Nikolic-Milan-(Redovni-profesor---dekan-Fakulteta)

Николић Милан (Редовни професор - декан Факултета)

06. 09. 2023.

Емаил: milan.nikolic@tfzr.rs

Предмети:

1. Организационо понашање
2. Управљање процесима рада
3. Лидерство
4. Методе управљања и одлучивања
5. Ефективни менаџмент
6. Стратегијски менаџмент
7. Наука о индустријском инжењерству и менаџменту
8. Одабрана поглавља из односа с јавношћу
9. Одабрана поглавља из метода одлучивања
10.Увод у писање научног рада

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43