Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Radosav-Dragica-(Redovni-profesor)

Радосав Драгица (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: dragica.radosav@tfzr.rs

Предмети:

1.Методологија истраживачког рада у техничко-технолошким наукама
2.Информатичке технологије
3.Методологија научно-истраживачког рада
4.Методологија истраживачког рада
5.Софтверско инжењерство 1

Ментор на преко 250 дипломских радова. Ментор на 14 магистарских теза.

Ментор на 14 докторских дисертација.

Ментор награђеним студентима за израду научних темата. Аутор-коаутор 17 уџбеника и 11 збирки-практикума.

Члан научног одбора неколико међународних скупова.

Учесник или руководилац на 23 пројекта. Руководилац пројекта од посебног интереса за науку и технолошки развој АПВојводина бр. 114-451-3044/2011-03. Наслов пројекта: Приступачност персонализованих веб портала (особама са поремећајима разликовања боја и слабовидим особама).

Редован професор за ужу научну област Софтверски инжињеринг, на Универзитету „Џемал Биједић“ у Мостару.

 

Усавршавања :

1.University of Lleida, Escola Politecnica Superior

Tempus Project No. CD_JEP-16110-2001, “Curriculum improvement” (introduction of new course of DBMS). Lleida, Španija, mesec dana /jul 2003.godine

2.University of Lleida, Escola Politecnica Superior

Tempus Project No. CD_JEP-16110-2001, “Curriculum improvement” (introduction of new course: Software engineering), Lleida, Španija, mesec dana /avgust-septembar 2004.godine

Project No.DL2002-03, „Distant Learning Programme“ (Bosnia and Herzegovina), financed by WUS Austria –Dragica Radosav-author of E-learning: Data structures and algorithms; E-learning: DBMS (Data Base Management Systems), Sarajevo, BiH, 2002-2003 4.Project No. CDP+ No.01-DzB-04 (3), „Curriculum development” (Bosnia and Herzegovina)., financed by WUS Austria, Dragica Radosav- preparation of content and textbook: Software Engineering, Sarajevo, BiH, 2004-2005

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43