Kadar/Nastavno-osoblje/1/Radovancevic-Darko-(Docent---sef-katedre)

Радованчевић Дарко (Доцент - шеф катедре)

05. 09. 2023.

Емаил: darko.radovancevic@tfzr.rs

Предмети:

1.Електротехника и електроникa
2.Физика
3.Истраживање својстава физичких поља
4.Техничка физика

Продекан за финансије

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43