Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Radulovic-Biljana

Радуловић Биљана (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: biljana.radulovic66@gmail.com

Предмети:

 1. Архитектура система за руковање базама података
  2. Базе података 1
  3. Базе података 2
  4. Информациони системи
  5. Информациони системи 1
  6. Информациони системи 2
  7. Комплексне базе података
  8. Пословна интелигенција
  9. Системи за управљање пословним процесима
  10. Пројектовање информационих система

Уређивање часописа, организовање конференција
• Члан Уређивачког одбора часописа "COMSIS", Универзитет у Новом Саду, од 2003.године
• Члан организационог одбора мeђународнe конференције "Applied Internet and Information Technologies"

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43