Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Sanja-Stanisavljev-(Vanredni-profesor---prodekan-za-nastavu)

Сања Станисављев (Ванредни професор - продекан за наставу)

06. 09. 2023.

Емаил: sanja.stanisavljev@tfzr.rs

Предмети:

1.Poslovna ekologija
2.Upravljanje tehnološkim razvojem
3.Reinzenjering
4.Organizacija poslovnih sistema
5.Upravljanje rizikom
6.Menadzment оdrzivog razvoja
7.Planiranje i upravljanje proizvodnjom

Продекан за наставу

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43