Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Stojanov-Jelena-(Vanredni-profesor)

Стојанов Јелена (Ванредни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: jelena.stojanov@tfzr.rs

Предмети:

  1. Вероватноћа и статистика
    2. Математичка анализа / Математика 2
    3. Теорија графова
    4. Нумеричка математика
    5. Одабрана поглавља из статистике

Члан програмског и организационог одбора конференције Conference of Information Technology and Development of Education - ITRO

Члан програмског одбора конференције International conference on Applied Internet and Information Technologies

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43