Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Stojanov-Zeljko-(Redovni-profesor)

Стојанов Жељко (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: zeljko.stojanov@tfzr.rs

Предмети:

1. Дистрибуирани софтверски системи
2. Методе за прикупљање и анализу пословних података
3. Напредне технике програмирања
4. Организација и архитектура рачунарских система
5. Рачунарско мерење и индустријски мониторинг
6. Рачунарско мерење и индустријски мониторинг
7. Софтверска решења за финансије и менаџмент
8. Конкурентно програмирање
9. Рачунарски системи
10. Системи базирани на знању
11. Управљање процесима и знањем у образовању
12. Управљање животним циклусом софтвера
13. Савремене софтверске архитектуре
14. Нетехничке вештине у софтверском инжењерству
15. Инжењеринг софтверских захтева
16. Управљање процесима и знањем у пословању

Чланства у професионалним организацијама

Члан професионслних организација IEEE Computer SocietyAssociation for Computing Machinery (ACM).

Чланства у програмским и уређивачким одборима часописа и конференција

Члан програмског и организационог одбора конференције International conference on Applied Internet and Information Technologies

Члан програмског одбора конференције Conference of Information Technology and Development of Education - ITRO

Члан уређивачког одбора часописа Journal of Software Engineering & Intelligent Systems (JSEIS)

Остало

Члан пчеларског друштва "Миливој Бугарски" Зрењанин

Члан Савеза пчеларских организација Србије (СПОС)

Члан Надзорног одбора Рукометног клуба "Пролетер" Зрењанин

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43